Vaaropleidingen Overheid2019-01-16T17:51:15+01:00

Vaaropleidingen Overheidsdiensten

Voor meerdere overheidsinstanties verzorgen wij vaaropleidingen, o.a. de Nationale Politie, Rijkswaterstaat,  Hoogheemraadschap en Waternet. Iedere instantie heeft haar specifieke aandachtsgebied.
Voor de ene organisatie is de in gebruikname van een nieuwe RIB met een basisopleiding van belang. Voor een andere organisatie zijn ” Boarding Operations”  en ‘’ pacing drill ’’ belangrijk; in de volksmond het langszij komen bij een varend schip. Overheden met handhavingstaken vragen specifiek om dit soort vaar oefeningen.

Een aantal van onze instructeurs werken bij de overheid en zijn bekend met SAR operaties , zoals deze beschreven zijn in het Opplan SAR, Waterrand en het Incidentbestrijdingsplan Noordzee. Hiermee geven wij aan dat onze vaarinstructeurs  naast de theorie zeker ook praktisch geschoold zijn. Zij beschikken over een ruime ervaring in de samenwerking met de multidisciplinaire partners zoals brandweer, politie en ambulance diensten.

SAR oefening voor de kust van Scheveningen

Onze vaarinstructeurs hebben daadwerkelijk reddingen verricht en deze ervaringen worden veelal gedeeld met onze cursisten. Dit is een van de redenen  waarom veel handhavingsdiensten ons advies vragen om een betere aansluiting te zoeken bij andere op het water opererende hulpverleningsdiensten. Zij willen er klaar voor zijn als het hen ook overkomt.